31שניות
:
41דקות
:
15שעות
:
-399ימים
לגמר ההרשמה

מחיר מטרה

 • שלב 1
  הנפקת "אישור זכאות"
 • שלב 2
  תקופת ההרשמה ל-28 ימים
 • שלב 3
  ההגרלה ורשימת זוכים
  משרד הבינוי והשיכון
 • שלב 4
  הצגת הפרויקט
  פרשקובסקי
 • שלב 5
  בחירת הדירה
  פרשקובסקי
 • שלב 6
  חתימת חוזה
  פרשקובסקי

שלב 1 | הנפקת “אישור זכאות”

יש להנפיק "אישור זכאות" (עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון) באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר) למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור. למען הסר ספק ניתן גם להשתמש ב"אישור זכאות" של מחיר למשתכן במתכונת הישנה שהינה בתוקף ביום ההרשמה להגרלה. ממולץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו') אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה.

לפרטים נוספים לחץ כאן

שלב 2 | תקופת ההרשמה ל-28 יום

במידה ויש ברשותכם אישור זכאות מתאים, תוכלו לבצע רישום עד 18/5/16 בשעה 23:59 דרך אתר משרד הבינוי והשיכון
מומלץ לבחון יכולות כלכליות למימון הדירה טרם הגשת מועמדות להגרלה.

לפרטים נוספים לחן כאן

שלב 3 | ההגרלה ורשימת זוכים

קבלת הודעה בדוא"ל ובדואר רשום ע"י משרד הבינוי והשיכון לגבי סטטוס הנרשם להגרלה ומיקומו.
הודעה תישלח גם לנרשמים שלא עלו בהגרלה.
אין צורך בשלב זה לפנות לחברה. חברת פרשקובסקי תזמן אתכם באופן יזום עפ"י סדר ההגרלה לבחירת דירה.

שלב 4 | הצגת הפרויקט

בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מגרש, בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. לדוגמא, מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה.
מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

שלב 5 | בחירת הדירה

הגעת הזוכים עפ"י זימון לבחירת דירה. במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות כגון: הודעת זכייה, ותעודת זהות (לא רישיון נהיגה). במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה וקביעת לוח תשלומים ויקבלו זכותון. טופס בחירת הדירה יהווה אסמכתא להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את הבחירה.

אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת דירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה. מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרושמים בטופס אישור הזכייה.

שלב 6 | חתימת חוזה

חתימה על חוזה רכישה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים: אישור זכייה, תעודת זהות ופנקס צ'קים על שם הזוכה. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי.

לנוחיותכם ריכזנו מטה את המסמכים לעיון

מסמכים לעיון

לחוזה המכר, לחץ כאן
ללוח התשלומים, לחץ כאן
למפרט הטכני, לחץ כאן
לייפוי כוח, לחץ כאן
נספח קבלת היתר, לחץ כאן

 

 

 

הערה כללית

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת מטעם משרד הבינוי והשיכון, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.

*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון.

תרשים סביבה

הדמיה

עברו עם העכבר על גבי ההדמיה וצפו בבניין

אודות פרשקובסקי

משפחת פרשקובסקי עוסקת בייזום ובנייה מתחילת המאה שעברה.

החברה שהינה בבעלות המשפחה יוזמת ובונה בעצמה פרויקטי רבים באזורי הביקוש ברחבי הארץ. החברה בנתה אלפי יחידות דיור ועשרות אלפי מטרים של מגורים, מסחר, תעשייה ומשרדים.

מיום הקמתה יזמה ובנתה החברה בעצמה כל פרויקט, מדיניות זו מחברת את הדיירים היודעים תמיד שהקשר עם חברת הבנייה איננו תם ביום חתימת החוזה כי אם רק מתחיל… החברה צועדת יד ביד עם כל רוכש החל מקבלת ההחלטה החשובה לרכוש דירה, תקופת הבנייה, הרישום ברשויות ואף עד לאחר מסירת הדירה. לשם כך מועסקים פרשקובסקי טובי המומחים, המהנדסים, האדריכלים והמעצבים ומאותה הסיבה מחזיקה החברה את הציוד המתקדם ביותר לביצוע הפרויקטים.

מקצועיות החברה וניסיונה של המשפחה משפרים את איכות התוצאות בכל פרויקט ומקצרים את זמני הביצוע. לכן פרשקובסקי מוניטין מצויין בענף הבנייה והיא מוכרת ומוערכת בקרב המשק הישראלי. חזון החברה הוא לשפר את חווית המגורים בישראל

צור קשר

1-700-555-403
פארשקובסקי