Prashkovsky Investments USA, LLC

תחום זה מבוצע באמצעות חברות בנות הרשומות בארה"ב.
תחום הפעילות מרוכז באמצעות Prashkovsky Investments USA LLC שהינה חברה פרטית הרשומה בארה"ב בבעלות ובשליטה מלאה של החברה המחזיקה במלוא ההון המונפק של 4 החברות המפורטות להלן (שבבעלותן מתחמי נדל"ן מניב למגורים בפלורידה בארה"ב אותם הן משכירות לצדדי ג'):

Yoss Prashkovsky LLC ("Yoss") .1

חברת Yoss מפעילה את SAN MARCO 1- Apartments – קומפלקס (multi family) של 156 יחידות דיור להשכרה בדירפילד ביץ', פלורידה.

Sharon Prashkovsky LLC ("Sharon") .2

חברת Sharon מפעילה את SAN MARCO 2+3 – Apartments – קומפלקס (multi family) של 117 יחידות דיור להשכרה בפומפנו ביץ', פלורידה.

Maya Prashkovsky LLC ("Maya") .3

חברת Maya מפעילה את LUCAYA DELRAY Apartments – 161 דירות קונדומיניום מתוך מתחם של 324 יחידות דיור בדלריי ביץ', פלורידה.

Arnon Prashkovsky LLC ("Arnon") .4

חברת Arnon מפעילה את CRESCENT COVE Apartments – 107 דירות קונדומיניום מתוך מתחם של 260 יחידות דיור בקורל ספרינגס, פלורידה.

Crescent Cove

San Macro Aerials

Lucaya

לפרטים נוספים ופגישה אישית במשרדי החברה אנא השאירו פרטים. חובה למלא כל שדות הטופס

Left Menu Icon
Assign a menu in the Left Menu options.